Cały świat w zasięgu kilku ruchów ręki

Bezpieczeństwo

Jesteśmy legalnie działającą firmą na polskim rynku. Naszą działalność ubezpiecza AXA Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Posiadamy wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT). 

Gwarancja

    Wszystkie oferty turystyczne prezentowane w portalu pochodząz baz danych sprawdzonych touroperatorów posiadających odpowiednie zezwolenia i certyfikaty na prowadzenie działalności turystycznej. Wysoka jakość prezentowanych ofert turystycznych daje Klientom gwarancjębezpiecznego i udanego wypoczynku.

Współpracujemy m.in. z: